Wzory umów

Dysponujemy 2 rodzajami umów pośrednictwa : umowa otwarta i na wyłączność.

W przypadku umowy otwartej klient może sam sprzedawać nieruchomość oraz może zlecić sprzedaż innym biurom nieruchomości.

W przypadku umowy na wyłączność klient zobowiązuje się do zaniechania wszelkich czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości i podpisuje umowę pośrednictwa tylko z jednym biurem.

Zachęcamy klientów do podpisywania umów na wyłączność , gdyż w tym przypadku nakłady na reklamę ze strony biura są zdecydowanie większe jak i skuteczność